ตู้สำนักงานเคลื่อนที่

ตู้ป้อมยาม

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้สำนักงาน 2 ชั้น

ตู้สำนักงานสั่งทำ

ตู้สำนักงานสั่งทำพิเศษ

  ตู้ป้อมยามอลูมิเนียม
ขนาด 1.50 x 1.50 x 2.45 เมตร ( ทรงจั่ว )

  •  ผนังและหลังคาเป็นอลูมิเนียม
  •  ประตูอลูมิเนียมบานกระจกชนิดบานเลื่อน 1 ชุด
  •  หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อนสวน 2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
  •  หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเกร็ด  2 บาน ( กระจกใส 5 มม. )
  •  เคาน์เตอร์เขียนหนังสือภายในตู้ยาม
  •  หลอดไฟฟ้า 1 ชุด ( พร้อมสวิตช์ปิด – เปิด และปลั๊กไฟ )
  •  พื้นเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด


ฝ่ายขาย : 081-6134084 ; 02-7263916
หมายเลขติดต่อ : 02-7263552 ; 02-7263652
© copyright 2014 - 2022, T.M. Power Co.,Ltd. All Rights Reserved.
     Designed & Developed by Redjasmin.com - Host7+