ตู้สำนักงานเคลื่อนที่

ตู้ป้อมยาม

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้สำนักงาน 2 ชั้น

ตู้สำนักงานสั่งทำ

ตู้สำนักงานสั่งทำพิเศษ

  ห้องน้ำไปเบอร์กลาส (รุ่นมีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู้ใต้ตู้ ( แบบนั่งยอง ))
ขนาด 1.00 x 1.00 x 2.30 เมตร
  • ห้องน้ำเป็นไฟเบอร์กลาสทั้งตู้  มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลอยู้ใต้ตู้( แบบนั่งยอง )  ฐานเก็บสิ่งปฏิกูลสามารถเก็บได้ถึง 450 ลิตร


ฝ่ายขาย : 081-6134084 ; 02-7263916
หมายเลขติดต่อ : 02-7263552 ; 02-7263652
© copyright 2014 - 2022, T.M. Power Co.,Ltd. All Rights Reserved.
     Designed & Developed by Redjasmin.com - Host7+